TY Bello has released a new video titled ‘Logan Ti Ode The Moment He Steps In]’ with Tope Alabi on her Spontaneous Worship series and this one remains just as powerful and spirit moving as the rest.

[Verse]
Emi mo oun oju mi tiri (I know what my eyes have seen)
mo mo oun eti mi ti gbo (I know the things my ears have heard)
Mo oun oju mi tiri (I know what my eyes have seen)
mo mo oun eti mi ti gbo (I know the things my ears have heard)
Logan to gbo iro Ayo re o Olugbala (But the moment I heard your good news, oh savior)
aye mi le to (My life found new meaning)
Logan to gbo iro Ayo re o Olugbala (But the moment I heard your good news, oh savior)
aye mi le to (My life found new meaning)

Mo mo oun aye ma ti wi (I have heard the terrible gossip about me)
mo mo oun eyan ma ti so (I know what people must have said)
Won ti pe wa ni agan ri (There was a time they called us Barren)
boya won ti pewa lo’olosi ri (Or perhaps, they once called you a failure)
Sugbon, logan ti o de o Olugbala, laye mi le to
(But know this, the moment the saviour steps in, your life finds new meaning)
Sugbon, Logan ti o de o Olugbala, aye e le to
(But know this, the moment He arrives your life is set in order)

Aye to ti daru tele tele o (Your life may have been in chaos)
logan ti o de (But he shows up and instantly)
Oro ti eniyan ti fi s’alufani re (Words may have been used against you)
logan ti o de (But he shows up and instantly)
Oro ti ko dara ta ti so si o (Terrible words may have been spoken over you)
logan ti o de (But he shows up and instantly)
Oruko ti kin se tire ta ti pe o (Even those unspeakable names that you have been called)
logan ti o de (But he shows up and instantly)
Ani logan ti o de o Olugbala aye e le to (I say the moment the saviour steps in, your life becomes meaningful)
Logan ti o de o Olugbala, aye e le to (The moment the saviour steps in, your life is set in order)
Logan ti Jesu de o Olugbala, l’aye e le to (The moment Jesus comes into your life, your life is settled)

Ko s’oruko t’aye o le pe ni (Men may call you all sorts of names)
wa ma peni l’agan l’ona gbo gbo (They may call you barren in many ways)
Bo ba lowo lowo agan ni, bo ba bi mo o agan ni (If you don’t have money, when you don’t have children)
Bo ba tegba ko dagba agan lo je (If you are behind your peers they may call you Barren)
sugbon logan ti o de, sope logan ti o de (But he shows up and instantly, say after me: the moment he arrives)
Ani logan ti o de, lesekese, logan ti o de (The moment he arrives, instantly, the moment he steps in)
Ahah, logan ti o de o Olugbala, l’aye e le to (The moment the saviour steps in, your life becomes meaningful)
Logan ti o de o Olugbala, l’aye e le to (The moment the saviour steps in, your life is set in order)

Instantly lo’n je be (Logan means Instantly), bo se n debe, won de yi oruko pada (As soon as he shows up..he changes your name completely)

Logan ti o de, eheheh logan ti o de
(The moment He arrives, ehehh, The moment He arrives)
eyin ta pe l’agan e ma so wi pe, logan ti o de (You who have been called Barren, please say, The moment He arrives)
Awon ta ti fi oruko aburu pe ni’le won yi (All those who have been terribly spoken about in this land)
logan ti o de (The moment He arrives)
Ani logan ti o de o Olugbala, l’aye mi le to (I say, the moment the saviour arrives, your life is transformed)
Logan ti o de o Olugbala, l’aye mi le to (The moment the saviour steps in, my life is settled)
Ani eheh, logan ti o de o Olugbala, l’aye mi le to (The moment the saviour steps in, my life is set in order)
Ani, logan ti o de o aseda, l’aye mi le to (The moment the creator steps in, my life is transformed)
Ani, logan ti o de o Olorun o, l’aye mi le to (I say, the moment he arrives, my life becomes meaningful)

 

 

 
Please specify the URL of your file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *